Bestyrelsesmøde - marts 2014

26. March 2014

3 tilbud omkring ændring af det grønne område er modtaget.

2 af tilbuddene er meget enslydende, mens det 3. tilbud er en del billigere end disse.

Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling 10.04.14 i Malvines Hus, hvor bestyrelsen ønsker opbakning til projektet.

Da nuværende økonomi ikke kan klare det alene, er det nødvendigt med ekstra opkrævning på kr. 750,- pr. husstand.

Bestyrelsen ønsker fremover at bruge hjemmesiden meget mere intens til nyheder og vil derfor benytte denne indkaldelse til at få ejernes mailadresser og der igennem få den fornødne opmærksomhed på nyhederne generelt.

Der udsendes indkaldelser med øjeblikkelig virkning jf. vedtægterne.

responsive image

Bestyrelsesmøde - februar 2014

26. March 2014

Den kommende generalforsamling 20.02.14 i blev drøftet og foreningens aktivitetet gennem det forløbne år blev gennemgået og deraf formandsberetningen igangsat.

Regnskabet blev drøftet med tilfredsstillende resultat.

Der var ingen indkomne forslag.

H.P. og Per ønsker genvalg

Der skal på generalforsamlingen være debat om fremtidig vejfest eller ej.

responsive image

Bestyrelsen 2014

24. March 2014

Formand: H. P. Skjødt - Tingvangen 19

Kasserer: Lars Meier - Tingvangen 8

Medlem: Per Amdi Jensen - Tingvangen 21

Revisor: Jens Vammen - Haldvej 40

1. suppleant: Dan Vad Steffensen - Tingvangen 1

2. suppleant: Kenneth Knudsen - Haldvej 32

responsive image

Se alle indlæg