Regulering af ejendomsskat

13. December 2015 | Skat

Jens Vammen har forsøgt at få grundskylden ændret for 1996 til 2001 (fradrag i grundværdien for forbedringer)

Dette er nu afvist af SKAT med brev af 18.11.15.

Vi har jo netop tidligere fået reguleret vores ejendommskatter for årene 2002 - 2006, hvor vi ikke fik lov at gå længere tilbage i årene.

Bestyrelsen har derfor spurgt Jens, om han vil klage til Landsskatteretten på hele grundejerforeningens vegne, hvilket han vil vurdere, inden han tager den endelige beslutning.

I så fald vil det kræve en fuldmagt fra samtlige ejere i grundejerforeningen.

Vi venter derfor spændt på Jens's afgørelse....

responsive image

Aktivitetsudvalg

12. April 2015

Jf. seneste generalforsamling, hvor der var livlig dialog omkring aktiviteter i vort område eller mangel på samme, har bestyrelsen beslutte at oprette et aktivitetsudvalg.

Jens Mortensen og Dan Steffensen har indviljet i at stå for dette aktivitetsudvalg.

Det bliver spændende at se, hvad Jens og Dan finder på, men et sådan udvalg overlever kun, hvis vi alle vil være med.

Det er derfor vores store håb, at I alle vil støtte op omkring de kommende arrangementer.

responsive image

Tingvangen klædt i hvidt

24. January 2015

Der ser godt ud når Tingvangen er dækket af hvis sne.

responsive image

Information om de grønne områder

26. November 2014 | Bestyrelsen

Som alle nok har opdaget, er der sket en beskæring i parken, vi er klar over, at ikke alle synes det ser godt ud lige nu, men det har været nødvendigt, at tage hårdt fat, så det er lettere at passe fremover.

Vi er naturligvis kede af, at de afskårne grene ligger lidt længe efter beskæringen, men problemet er, at der simpelthen er for blødt til at køre derovre, uden at vi ødelægger plænen og det ønsker vi naturligvis ikke.

Så vi håber lidt på noget frostvejr, så grenaffaldet kan blive kørt væk.

Området ved volden får samme tur som parken i vinter eller til foråret og vi forventer, at både området ved parken og volden allerede i starten af sommeren igen er flot.

responsive image

Yousee - internet

17. August 2014

Jeg har den sidste 1-2 uger haft store problemer med internettet ved Yousee.

Jeg har besøg af en tekniker i næste uge, hvis der er andre der også har problemer, så send mig en mail, så nævner jeg det til tekniker når han er her.

/Lars

responsive image

Vejfodbold - Byfesten

25. May 2014

Desværre kvalificerede vi os ikke til semifinaler i år, men måske stiller vi i stærkeste opstilling næste år.

Vandt dog 2 kampe ud af fem, hvilket var helt efter bogen. :-)

responsive image

Endelig afgørelse på det grønne område

1. May 2014

Bestyrelsen har afholdt møde vedr. fremtidig vedligeholdelse af vort grønne område. De modtagne tilbud er gennemgået og valget er faldet på Spentrup Park, vores nuværende Gert i området, som varetager følgende opgave:

Nedklipning af beplantning langs parcelgrunde i 1-1,5 meters bredde fra hække mod Parken og støjvolden. Resten af beplantningen beskæres og vedligeholdes efter behov - enkelte træer fjernes helt. Arealet langs stien ud for nr. 26 ryddes og her sås græs - der markeres med pæle og kæde mod vej, samt opsætning af bom. Området ved flagalle udtønnes og beskæres.

En komplet vedligeholdelse af området tages nu med i planerne for 2015.

Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at udgiften i 2014 tages at foreningens formue og dermed overholdes budget 2014 ikke. I stedet vil forhøjelse af kontingentet komme på tale i 2015.

responsive image

Nye tilbud på vej i grønt område

23. April 2014

Efter den ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen blev sendt i byen med forslag om fjerne 1 -1,5 meter buske foran hække i parken, langs volden samt ved de 2 parceller ved stien mod Højvangen, med kontingentfohøjelse til følge, er det nu lykkedes at få tilbud på denne opgave, samt efterfølgende generel vedligeholdelse af samtlige buske og træer i området.

Det var ønsket fra generalforsamlingen, således at beboerne (Tordensskjold soldater) ikke mere skal bruge knofedt på beskæredagene.

Bestyrelsen drøfter nu de afgivne tilbud og ikke mindst økonomien derved inden den endelige beslutning tages, da det ikke kan afholdes indenfor budgetterne.

Når alle faktorer er drøftet vil bestyrelsen komme med en konklussion her på hjemmesiden.

responsive image